Privacyverklaring

 

Rooswerkt.nu, gevestigd in ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Rooswerkt.nu

Telefoon +31 06 48148587

mail@rooswerkt.nu

Rooswerkt.nu verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Rooswerkt.nu verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  •  Adresgegevens
  •  Telefoonnummer
  •  E-mailadres
  •  Gegevens over jouw activiteiten op deze website

Rooswerkt.nu verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Rooswerkt.nu verwerkt ook persoonsgegevens als Rooswerkt.nu hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Rooswerkt.nu nodig heeft voor haar belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Rooswerkt.nu neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rooswerkt.nu) tussen zit.

Hoe lang bewaart Rooswerkt.nu persoonsgegevens?

Rooswerkt.nu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in mijn boekhoud- en CRM-systeem worden tenminste 7 jaar bewaart, onder andere om aan alle wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor Rooswerkt.nu andere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rooswerkt.nu verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Rooswerkt.nu een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rooswerkt.nu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Rooswerkt.nu gebruikt

Rooswerkt.nu gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of telefoon. De cookies die Rooswerkt.nu gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kan Rooswerkt.nu hiermee haar website optimaliseren.

Ook plaatst rooswerkt.nu tracking cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan de website van Rooswerkt.nu ben je al geïnformeerd over deze cookies en heeft Rooswerkt.nu je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Kijk hier voor een overzicht van de cookies op de website van Rooswerkt.nu.

Google Analytics

Ook door het statistiekenpakket van Google Analytics, worden cookies geplaatst. Rooswerkt.nu wil graag weten hoe de bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website van Rooswerkt.nu bezoekt, zodat Rooswerkt.nu het gebruik van de website kan optimaliseren. Rooswerkt.nu wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter wil Rooswerkt.nu je zo goed mogelijk van dienst zijn en daardoor heeft Rooswerkt.nu goede statistieken nodig. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Rooswerkt.nu kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Rooswerkt.nu heeft op 8 januari 2020 een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder heeft Rooswerkt.nu 'gegevens delen' met Google uitgezet. De Google Analytics cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google.

Omdat Rooswerkt.nu de Google Analytics cookie geheel volgens de AVG heeft ingesteld, zal deze dan ook gewoon worden geladen en zullen analytische gegevens verzameld worden. Alle cookies worden daarom nog steeds gevonden door de Cookiescanner. Met deze methode wordt daarom geen opt-out geboden via de Cookie oplossing.

Mocht je dat wel willen, dan verwijst Rooswerkt.nu je naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScriptcode van Google Analytics (ga.js analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rooswerkt.nu en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Rooswerkt.nu een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Rooswerkt.nu van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Hiervoor ga je naar deze pagina: Recht op correctie / vergeten worden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@rooswerkt.nu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Rooswerkt.nu jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Rooswerkt.nu reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Rooswerkt.nu wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Rooswerkt.nu je persoonsgegevens beveiligt

Rooswerkt.nu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  mail@rooswerkt.nu